תרחישים מרובי מראות

קרני אור המגיעות מדמות מדומה הנוצרת במראה ופוגעות במראה נוספת, ייצרו דמות משנית: דמות של הדמות.
מטרות:
הלומדים ידעו כיצד נוצרת דמות של דמות (דמות משנית) בשתי מראות.
הלומדים ידעו מה יקרה כאשר יוצבו שתי מראו מישוריות מקבילות זו מול זו.

הדגמות