אופטיקה- 20. דוגמא: ריבוי דמויות במראות מישוריות

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בדצמבר 2018