דמות מורכבת במראה מישורית

כאשר עצם לא נקודתי ניצב מול מראה, לכל נקודה בו נוצרת דמות נקודתית. באופן זה נוצרת בבואה מורכבת.
מטרות:
הלומדים ידעו לשרטט דמות של עצם מורכב במראה מישורית באמצעות שרטוט דמויות נקודתיות רבות.

שיעורים

13:55 אופטיקה גיאומטרית - דמויות במראה מישורית מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
13:55 אופטיקה גיאומטרית - דמויות במראה מישורית מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

11:28 דמות של חץ במראה מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

03:48 האם מראות הופכות אופקית אך לא אנכית?? מאת Physics Girl, הועלה ע"י תום אחי דרור