אופטיקה גיאומטרית - דמויות במראה מישורית

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 בינואר 2019