קמרה אובסקורה

קמרה אובסקורה, משמעה בלטינית - "לשכה אפלה". זו טכניקה בה ניתן ליצור דמות חדה של עצמים מוחשיים ע"ג מסך.
מטרות:
הלומדים ידעו כיצד פועלת קמרה אובסקורה.
הלומדים ידעו כיצד משפיעים מימדי הנקב על מאפייני התמונה הנוצרת.

הדגמות

07:31 We made a camera obscura in a Uhaul! מאת Physics Girl, הועלה ע"י איתמר בנית
04:34 בניית מצלמה מגלילי נייר (קמרה אובסקורה) - מדע בבית מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית