בניית מצלמה מגלילי נייר (קמרה אובסקורה) - מדע בבית

מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 ביוני 2016

להשלים