נוסחת גאוס

נוסחת גאוס מציגה קשר מתמטי בין מקום הדמות, מקום העצם ומרחק המוקד בעדשות.
מטרה:
- הלומדים ידעו כיצד להשתמש בנוסחת גאוס למציאת מקום העצם, הדמות או מרחק המוקד.

שיעורים

14:21 פיזיקה -אופטיקה- נוסחת העדשה מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

06:22 בגרות בפיזיקה 2013 מכניקה: פתרון שאלה 6 מאת Eldad Shulman, הועלה ע"י איתמר בנית