פיזיקה -אופטיקה- נוסחת העדשה

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 במרץ 2017

להשלים