בגרות בפיזיקה 2013 מכניקה: פתרון שאלה 6

מאת Eldad Shulman, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 ביולי 2017

להשלים