קיבול של קבל לוחות

כאן נמצא את הקיבול של קבל לוחות כפי שמתקבל מחישוב השדה שבין לוחות הקבל.

שיעורים

14:06 קבל לוחות מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
09:13 קבל לוחות מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית
14:04 פיזיקה חשמל - קיבול של קבל לוחות מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
13:35 קיבול של קבל לוחות מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
13:35 קיבול של קבל לוחות מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

01:56 Water as a Dielectric מאת KoonPhysics, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

19:15 עמוד 18 שאלה 1 חשמל - קבל לוחות מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
09:48 תרגיל בקבל לוחות מאת Albert Nabiev, הועלה ע"י איתמר בנית
06:57 שאלה לתרגול באלקטרוסטטיקה: לוחות קבל מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

06:28 דיאלקטרים בקבלים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית