פיזיקה חשמל - קיבול של קבל לוחות

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 26 באוקטובר 2016

להשלים