מכפלת חזקות בעלות בסיסים זהים

בפרק זה נלמד כיצד להתמודד עם מכפלה של שתי חזקות בהן הבסיסים זהים.

שיעורים

05:20 מתמטיקה- אלגברה: חוקי חזקות 1 מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
07:20 מכפלת חזקות מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
10:04 מכפלת חזקות עם בסיסים שווים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:52 כפל חזקות עם בסיסים שווים מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
08:39 חוקי החזקות - כלל 1 מאת אלון סלע, הועלה ע"י איתמר בנית
10:17 מכפלת חזקות מאת uri meidan, הועלה ע"י איתמר בנית
11:13 חזקות: בסיסים שווים מכפלת חזקות מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
04:37 מכפלת ומנת בסיסים שווים, מספר בחזקת אפס מאת פרויקט ט, הועלה ע"י איתמר בנית
09:37 העלאה בחזקה של מכפלות ושל מנות מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית
03:25 מכפלת חזקות עם בסיסים שווים מאת יואב שטרנברג, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

12:02 חוקי חזקות מתוך דפי פרק המבוא מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית
03:31 תרגיל מכפלת חזקות מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
08:33 תרגול מכפלת חזקות - הוכחות מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
10:43 תרגילים בחזקות מאת uri meidan, הועלה ע"י איתמר בנית
02:18 חוק ראשון מאת Omri Nave, הועלה ע"י איתמר בנית
00:28 חוקי חזקות תרגיל 1 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית