חוקי חזקות מתוך דפי פרק המבוא

מאת בית ספר חרוץ- רומן גלגור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באוגוסט 2019