חזקה של חזקה

בפרק זה נראה מה המשמעות של חזקה של חזקה.

שיעורים

07:08 העלאה בחזקה של ביטויים הכוללים חזקות מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית
02:23 חוקי חזקות - כלל 3 מאת אלון סלע, הועלה ע"י איתמר בנית
10:17 חזקה של חזקה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:06 חזקה של חזקה מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

03:13 מתמטיקה משולבת לכיתה ט עמוד 33 תרגיל 5 סעיף מאת liron shoval, הועלה ע"י איתמר בנית
03:09 חוקי חזקות - תרגיל 9 מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
09:24 דף עבודה-1 בנושא חוקי חזקות מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית