דף עבודה-1 בנושא חוקי חזקות

מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 באוקטובר 2016

להשלים