חזקה של מכפלה

בפרק זה נעסוק בחזקה שבסיסה הוא מכפלה של שני גורמים, ונראה כי היא שווה למכפלה של שתי חזקות.

שיעורים

02:51 חזקה של מכפלה מאת Mirta Levin, הועלה ע"י איתמר בנית
07:18 חזקה של מככפל חזקות בעלות מעריכים שווים מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
08:29 חזקה של מכפלה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
05:25 חזקה של מכפלה מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

03:57 חזקה של מכפלת בסיסים | עמוד 324 דוגמאות מאת דני בן יצחק - המומחים למתמטיקה ולאנגלית, הועלה ע"י איתמר בנית