חזקה של מככפל חזקות בעלות מעריכים שווים

מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 באוקטובר 2015

להשלים