שורש ריבועי

כאן נכיר את השורש הריבועי וכיצד ניתן לשלבו בתרגילים

שיעורים

09:50 מהו שורש ריבועי מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
06:03 פעולת השורש הריבועי חלק 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
09:27 שורש ריבועי מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

09:44 פישוט שורשים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
07:57 הפשטה של ביטויים עם שורש- דוגמאות נוספות מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
10:20 שורשים ריבועים ומספרים ממשיים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
13:24 פעילויות עם שורשים מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:07 פעולת השורש הריבועי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:26 שורש ריבועי 2 תרגול מאת Avishai Schur, הועלה ע"י איתמר בנית
04:41 חיבור ופישוט שורשים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
04:09 חוקי שורשים תרגיל 4 סעיף 6 ו7 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

05:12 חוקי שורשים-איך להיפטר משורש במכנה מאת עובד לב ארי, הועלה ע"י איתמר בנית
09:44 פישוט שורשים מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
04:41 שורש 2 אי רציונלי מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית
07:40 מה הוא שורש ריבועי ? - ההגדרה (חלק ב) מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית