הפשטה של ביטויים עם שורש- דוגמאות נוספות

מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 באוקטובר 2015

להשלים