שימור אנרגיה בתנועה הרמונית

כאן נעסוק במציאת הקשר בין מקום הגוף למהירותו, באמצעות שימוש בשימור אנרגיה מכאנית.

שיעורים

02:49 תנועה הרמונית פשוטה כוחות ואנרגיה מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

10:54 הכנה לבגרות תנועה הרמונית גרפים מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

14:23 M5 פיזיקה מכניקה תנועה הרמונית מהירות מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
25:13 פתרון תרגיל בתנועה הרמונית מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
18:13 תנועה הרמונית - קפיץ אופקי מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
09:34 מכניקה: תנועה מחזורית- 3. דוגמא א' מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית