פתרון תרגיל בתנועה הרמונית

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2017

להשלים