תנועה הרמונית - קפיץ אופקי

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 במרץ 2017

להשלים