ספקטרום בליעה של אטום מימן

בפרק זה נלמד על ספקטרום הבליעה של אטום מימן ועל הקשר למבנהו.

שיעורים

03:31 ערור אטום מימן מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
08:24 מודל האטום של בוהר- 11. בליעה של פוטון ע"י מימן מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

11:11 דיאגרמת רמות אנרגיה - איך משתמשים? מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית