מודל האטום של בוהר- 11. בליעה של פוטון ע"י מימן

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 במרץ 2016

להשלים