מודל האטום של בוהר - חישוב רמות האנרגיה של מימן

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 במרץ 2016

להשלים