ספקטרום בליעה וספקטרום פליטה

בפרק זה נעסוק בספקטרום פליטה ובליה 

שיעורים

06:36 פליטה ובליעה של אור ע"י אטומים של גז מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
10:12 מודל האטום של בוהר- 9. בליעה ופליטה של פוטון מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

10:23 פיסיקה מודרנית- קרינת גוף שחור מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית