מודל האטום של בוהר- 7.ספקטרום פליטה ובליעה של יסוד

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 במרץ 2016

עזרו לנו לצמוח

האם גם הסרטון הזה מתאים לנושא?

תודה רבה!
להשלים