מודל האטום של בוהר- 9. בליעה ופליטה של פוטון

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 במרץ 2016

להשלים