ריבוי עדשות

בפרק זה נעסוק בתרחישים בהם האור נשבר ע"י יותר מעדשה בודדת

הדגמות

06:15 תרגילי בנייה מהלכי קרניים בעדשות-תרגיל 5 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

04:32 תרגילי בנייה מהלכי קרניים בעדשות-תרגיל 6 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
03:55 תרגיל 7 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
07:40 תרגיל 8 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

09:48 אופטיקה- 30. דוגמא: דמות של דמות בעדשה ומראה מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית