תרגילי בנייה מהלכי קרניים בעדשות-תרגיל 5

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 באוגוסט 2017

להשלים