אופטיקה- 31. דוגמא: דמות בשתי עדשות (עיקרון פעולת

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 17 בדצמבר 2018