יחס בין גבהים במשולשים דומים

  • בפרק זה נעסוק ביחס הגבהים של משולשים דומים

שיעורים

05:04 היחס בין גבהים מתאימים במשולשים דומים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

08:31 שימוש ביחס גבהים מתאימים במשולשים דומים מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית