שימוש ביחס גבהים מתאימים במשולשים דומים

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בנובמבר 2017

להשלים