הגובה ליתר מחלק את המשולש לשני משולשים הדומים לו.

בפרק זה נראה כי הגובה ליתר במשולש ישר זוית מחלק את המשולש לשני משולשים הדומים לו.

שיעורים

פתרונות תרגילים

06:08 כיתה י-גיאומטריה- משולש ישר זוית תרגיל מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית