משולש ישר זווית

משולש ישר זווית הוא משולש שאחת מזוויותיו שווה ל 90 מעלות