הגובה ליתר במשולש ישר זווית יוצר 3 משולשים דומים

מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 במאי 2016

להשלים