הגובה ליתר הוא ממוצע גיאומטרי של היטלי הניצבים על

בפרק זה נראה כי הגובה ליתר במשולש ישר זווית הוא ממוצע גיאומטרי בין היטלי הניצבים על היתר.

שיעורים

07:54 תרגול חזרה לבגרות גאומטריה ז כיתה יא מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

העמקות

07:56 תרגול פרופורציה במשולש ישר-זווית א גאומטריה כיתה י מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
15:04 תרגול פרופורציה במשולש ישר-זווית ב גאומטריה כיתה י מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית