תרגול פרופורציה במשולש ישר-זווית ב גאומטריה כיתה י

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 במאי 2016

להשלים