קטעים פרופורציוניים במעגל

בפרק זה נעסוק בקטעים במעגל המקיימים יחסי פרופורציה קבועים.

שיעורים

04:48 פרופורציות במעגל מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

09:32 תרגול פרופורציות במעגל 2: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
10:10 תרגול פרופורציות במעגל 1: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית