פרופורציות במעגל

מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בדצמבר 2017