תרגול פרופורציות במעגל 1: האתגר 5

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בדצמבר 2017