חישוב מרחק בין נקודות

בפרק זה נלמד לחשב את המרחק בין שתי נקודות ששיעוריהן ידועים.

שיעורים

10:58 גיאומטריה אנליטית: מרחק בין שתי נקודות - חלק א מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
13:03 מרחק בין שתי נקודות - אורך קטע מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
09:22 גיאומטריה אנליטית: מרחק בין שתי נקודות - חלק ב מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:04 מרחקים בין נקודות מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית
06:39 801 איבון שעור 13 - אורך קטע מקביל לצירים מאת Yvonne Moscovici, הועלה ע"י איתמר בנית
06:57 מציאת מרחק בין שתי נקודות מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
05:30 מרחק בין 2 נקודות מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית
07:20 פונקציות וגרפים - 22 - מרחק בין שתי נקודות מאת Technion, הועלה ע"י איתמר בנית
08:15 מציאת אורך קטע, גיאומטריה אנליטית תרגול מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
07:56 מציאת מרחק בין 2 נקודות (אורך קטע) מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
05:33 אורך קו מקביל לצירים: היכרות עם גאומטריה אנליטית מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

13:52 מציאת נקודה המרוחקת מרחק שווה משתי נקודות מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
15:02 גאומטריה אנליטית - שאלון 804 מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית
01:05 גיאומטריה אנליטית: נוסחא למציאת מרחק -תרגיל לדוגמא מאת מטיק - יותר ממורה פרטי, הועלה ע"י איתמר בנית
08:19 מרחק בין שתי נקודות תרגול מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית