מציאת נקודה המרוחקת מרחק שווה משתי נקודות

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 ביולי 2016

להשלים