קטעים

קטע הוא אוסף כל הנקודות המצויות על קו ישר בין שתי נקודות נתונות.