מציאת אמצע קטע

בפרק זה נלמד כיצד למצוא את נקודת האמצע בין שתי נקודות נתונות (שני קצותיו של קטע).

שיעורים

08:05 נקודת אמצע של קטע: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
09:08 אמצע בין שתי נקודות - הסבר ותרגול מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית
08:12 האמצע של קטע מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית
10:49 מציאת נקודת אמצע קטע מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
05:16 איבון 801 שעור 17 חישוב מרחק הנדסה אנליטית מאת Yvonne Moscovici, הועלה ע"י איתמר בנית
06:52 הקו הישר - אמצע קטע מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית
15:03 גיאומטריה אנליטית: מציאת אמצע קטע מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
05:35 מתמטיקה- גיאומטריה אנליטית: 8. מציאת אמצע קטע מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
03:05 גאומטריה אנליטית - אמצע של קטע מאת רוית הלפנבאום המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

09:54 איבון 801 שעור 20 קצה קטע מאת Yvonne Moscovici, הועלה ע"י איתמר בנית
06:18 איבון 801 שעור 18 אמצע קטע מאת Yvonne Moscovici, הועלה ע"י איתמר בנית