מתמטיקה- גיאומטריה אנליטית: 8. מציאת אמצע קטע

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 ביולי 2016

להשלים