צירים ומוקדים באליפסה

בפרק זה נכיר את משמעות הפרמטרים השונים במשוואת האליפסה ואת מיקומי המוקדים שלה.

שיעורים

13:49 מוקד האליפסה מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

03:03 תרגיל - מציאת צירים של אליפסה מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
07:43 תרגיל אליפסה קנונית ומעויין מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית
06:48 שאלון 807: פתרון בגרות קיץ 2017 מועד א' שאלה 1 מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית