תרגיל - מציאת צירים של אליפסה

מאת Moshe Dishi, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 בנובמבר 2018