מצב הדדי בין אליפסה לישר

בפרק זה נלמד לגלות מה היחס בין ישר נתון לבין אליפסה.

פתרונות תרגילים

06:12 הנדסה אנליטית אליפסה פתרון מלא (מבני גורן) מאת Lomdim Beshutuf, הועלה ע"י איתמר בנית