הנדסה אנליטית אליפסה פתרון מלא (מבני גורן)

מאת Lomdim Beshutuf, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בפברואר 2017

עזרו לנו לצמוח

האם גם הסרטון הזה מתאים לנושא?

תודה רבה!
להשלים